Proizvod je bio dodan u košaricu
Natrag / Pravila privatnosti i zaštita osobnih podataka

Pravila privatnosti i zaštita osobnih podataka

 

Online trgovina BALONMANIA - www.baloni.eu

HARLEQUIN d.o.o.,

Dr.Adolfa Goldbergera 7d

72000 Zenica

infobih@baloni.eu

Tel: +38732 442 030

 

Vašimličnim podacima upravljamo odgovorno u skladu s Uredbom EU o čuvanju ličnih podataka (GDPR) i nacionalnim zakonima. Dostup do ličnih podataka je dozvoljen samo ovlaštenim zaposlenim osobama i ugovornim partnerima za obradu podataka, a u obimu i sa svrhom koja je nužno potrebna za nesmetano odvijanje radnih procesa, osiguravanje usluga firme i ispunjavanje prava i obaveza iz sklopljenih ugovornih odnosa sa strankom. Pravilnim postupanjem brinemo za sigurnost podataka, tako da do ličnih podataka ne mogu pristupiti neovlaštene osobe, čuvamo njihovu povjerljivost i cjelovitost te spriječavamo da se podaci izgube ili nenamjerno unište tokom cijelog trajanja obrade.

 

OVLAŠTENA OSOBA ZA ČUVANJE LIČNIH PODATAKA

Ovlaštena osoba za čuvanje ličnih podataka u firmi HARLEQUIN d.o.o. je dostupna na poštanskoj adresi: HARLEQUIN d.o.o., Dr. Adolfa Goldbergera 7d, 72000 Zenica, na elektroničkoj adresi: infobih@baloni.eu.

Pojedinci na koje se odnose osobni podatci mogu sami stupiti u kontakt sa ovlaštenom osobom za čuvanje ličnih podataka, a u vezi svih pitanja povezanih sa obradom njihovih ličnih podataka i ostvarivanjem njihovih prava na osnovu važećih propisa kojima se uređuje čuvanje ličnih podataka.

 

NAMJENA OBRADE LIČNIH PODATAKA I PRAVNA OSNOVA

Firma HARLEQUIN lične podatke pojedinaca, stranaka (potencijalnih kupaca i kupaca), obrađuje u okviru i u svrhu ispunjavanja ugovora, u svrhu sklapanja ugovora, u fazi dogovaranja, upita pojedinaca i oblikovanja ponude, izmjene ugovora i mogućih uvažavanja reklamacija zbog materijalnih nedostataka ili odgovornosti koje proizlaze iz uvažavanja jamstva pri proizvođaču. Vrste ličnih podataka koje se obrađuju na ovoj pravnoj osnovi su navedene u ugovorima odnosno pristupnim obrascima uz opšte uslove poslovanja, obrascima za upite i pripremu ponude, a svedene su na minimalni obujam podataka potrebnih za ispunjavanje namjene dogovora.

Firma HARLEQUIN obrađuje lične podatke pojedinaca i stranaka isto tako na temelju zakonskih pravnih osnova:

 • Zakona o sprečavanju pranja novca i financiranja  terorizma u svrhu posredovanja ličnih podataka pojedinaca koji dospiju u obavezu izvještavanja Uredu za sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma, a i vezano uz druge međunarodne ugovore, propise EU i nacionalnog zakonodavstva, koji od firme HARLEQUIN d.o.o. zatraže da u određenim slučajevima posreduje lične podatke pojedinaca državnim organima i drugim voditeljima za ispunjavanje svojih ili njihovih zakonskih obaveza i dužnosti,
 • Zakona o čuvanju ličnih podataka: mogućnost izvođenje videonadzora u trgovinama i skladišnim prostorima.

U ovim slučajevima vrste ličnih podataka koji se obrađuju određuje zakon.

Firma HARLEQUIN d.o.o.  na temelju izričitog dopuštenja svojim strankama šalje obavijesti o akcijama, novostima, promotivnim i drugim aktivnostima odnosno e-novosti. Primatelji e-novosti su svoje dopuštenje potvrdili prijavljivanjem na primanje e-novosti.

 

KORISNICI LIČNIH PODATAKA I MOGUĆI PRIJENOS LIČNIH PODATAKA U TREĆE DRŽAVE

Lične podatke ne šaljemo drugim društvima i ne prenosimo ih u treće države.

PRAVA POJEDINACA

Na pisani zahtjev poslan na adresu: HARLEQUIN d.o.o., Dr.Adolfa Goldbergera, 72000 Zenica ili elektronskom poštom na adresu: infobih@baloni.eu. pojedinac može zatražiti dostup, dopunu, ispravak, blokiranje odnosno ograničavanje obrade ili brisanje ličnih podataka, poslati prigovor obradi podataka koji se obrađuju u vezi s njim i zatražiti prijenos podataka.

Pojedinac može na pismeni zahtjev u bilo kojem trenutku u cijelosti ili djelomično otkazati dopuštenje za obradu podataka trajno ili privremeno tako da zahtjev pošalje na adresu: HARLEQUIN d.o.o., Dr.Adolfa Goldbergera, 72000 Zenica ili elektronskom poštom na adresu: infobih@baloni.eu. Otkazivanje vrijedi slijedeći dan od primitka zahtjeva. Otkazivanje dopuštenja ne utiče na zakonitost obrade koja se odvijala na osnovi dopuštenja do njezinog otkazivanja.

Pojedinac ima pravo službene pritužbe Agenciji za zaštitu ličnih podataka ako smatra da se njegovi lični podaci pohranjuju ili obrađuju u suprotnosti sa važećim propisima koji uređuju zaštitu ličnih podataka.

 

ROKOVI ČUVANJA LIČNIH PODATAKA

HARLEQUIN d.o.o. će voditi obradu ličnih podataka u obimu potrebnim za postizanje namjene obrade tako dugo dok se ne postigne postavljeni cilj, ako su lični podaci pridobljeni temeljem dopuštenja, a uz poštivanje mogućnosti da se dopuštenje otkaže.

Lični podaci se obrađuju do ispunjenja namjene odnosno u okviru rokova zastare za obaveze koje proizlaze iz obrade tih ličnih podataka, naročito ako je obrada ličnih podataka potrebna u svrhu sklapanja i ispunjenja ugovora, osim kada je rok za čuvanje ličnih podataka definisan zakonom. U navedenim primjerima firma HARLEQUIN d.o.o. čuva podatke u skladu sa zakonskim propisima.

 

  Baloni za diplomu

         Aranžmani i buketi balona ČESTITKE NA DIPLOMI s personaliziranim natpisima po dogov...

  Pročitajte

  Bajram

  Helijski buketi i figure su napravljeni da uljepšaju Bajram ! Naručite lično u poslovnici ili o...

  Pročitajte

  POPCORN set sirovine za kokice

  Najbolje kokice s maslacem kao u kinu! Složi svoj komplet za pečenje finih kokica kod kuće. Is...

  Pročitajte

  Set šećera i štapića za šećernu vunu

  NOVO! MIX ŠEĆERA S AROMOM ZA ŠEĆERNU VATU (6 OKUSA x 250g) S PALICAMA Komplet u kojem se nala...

  Pročitajte